× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

OLU-Podbeskidzie

Dzienny Oddział Odwykowy - Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień

Informacje o komórce

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

33-8227983
Mostowa 1
34-300 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1